1/10

Popravak, servisiranje, dobava i montaža komercijalnih rashladnih uređaja i komora